Jeugdcriminaliteit

Afstudeeropdracht

Academie voor sociale studies.

 

Vernielingen en delicten tegen de openbare orde.

 

Met uitzondering van 1996 schommelt het jaarlijks aantal gehoorde minderjarigen naar aanleiding van een vernieling of openbare orde delict in de periode 1997-2001 rond de 11.000. Vanaf 2002 is er een sterke stijging. In 2004 zijn ruim 19.100 minderjarigen gehoord omdat ze werden verdacht van een delict uit deze categorie.

De stijging in de periode 2001-2004 komt voor een groot deel voor rekening van het aantal minderjarigen dat wegens een delict tegen de openbare orde/gezag werd gehoord. In de periode 2001-2004 is het aantal gehoorde minderjarigen naar aanleiding van een delict tegen de openbare orde verdrievoudigd tot ruim 7.100 in 2004. Het aantal minderjarigen dat wegens vernieling werd gehoord, is in de periode 1995-2004 toegenomen van bijna 5.000 tot 9.900. (CBS, 2004)

 

 

Terug naar de vorige pagina