Jeugdcriminaliteit

Afstudeeropdracht

Academie voor sociale studies.

 

ITB Harde kern.

Onder de knop ‘aard en omvang’ in het menu wordt een beschrijving gegeven van de zogenaamde ‘harde kern’ jongeren. Het gaat hierbij om een relatief kleine groep jongeren die herhaaldelijk (ernstige) strafbare feiten pleegt. Voor deze groep is een meer intensieve vorm van jeugdreclassering ontwikkeld, deze wordt veelal opgelegd als een alternatief voor, een deel van, een jeugddetentie. Deze maatregel is een ‘laatste kans’ en kan worden opgelegd voor een periode van zes maanden.

Evenals bij de reguliere jeugdreclassering worden doelen vastgesteld in een hulpverleningsplan, hierin worden afspraken beschreven en de manier waarop aan de doelen gewerkt zal worden. De doelen en de afspraken zijn gericht op problemen op meerdere leefgebieden van de jongere, zoals de thuissituatie, de schoolsituatie, vrije tijd en middelengebruik. De jeugdreclasseerder heeft een lagere case-load dan bij de reguliere jeugdreclassering waardoor meerdere contacten per week mogelijk zijn. De jeugdreclassering heeft een sterk controlerende taak maar werkt ook toe naar het vergroten van de vaardigheden van de jongere, zodat de jongere na afloop van de maatregel beter bestand is tegen factoren die eerder geleid hebben tot het delictgedrag.

Naast de contacten met de ouders en de betrokken professionals is er een groot aanbod aan ondersteunende programma’s die binnen de maatregel opgelegd kunnen worden, te denken valt aan sociale vaardigheidstrainingen, trainingen om de weerbaarheid te vergroten, agressieregulatie trainingen en delictpreventie trainingen.

De ITB Harde kern maatregel wordt door de jongere, de jeugdreclasseerder en de ouders ‘op maat gesneden’ om de positieve ontwikkeling van de jongere optimaal te stimuleren en de kans op recidive te verkleinen.

 

 

Terug naar de vorige pagina.