Jeugdcriminaliteit

Afstudeeropdracht

Academie voor sociale studies.

Hierbij wordt aan een grote, representatieve groep van jongens en meisjes gevraagd een anonieme vragenlijst in te vullen waarop ze kunnen aangeven of ze het afgelopen jaar een delict hebben gepleegd. Deze enquêtes worden regelmatig bij jongeren afgenomen, zodat men op lange termijn een beeld krijgt over de aard en omvang van jeugdcriminaliteit die bij officiële instanties niet bekend zijn. Deze enquêtes worden gecontroleerd door de vragenlijst te vergelijken met het strafblad van de jongere. Hieruit kan men opmaken dat naast de geregistreerde delicten nog meer delicten zijn gepleegd die niet bekend zijn bij politie en justitie. Dat betekent niet dat deze manier van onderzoek   100 % betrouwbaar is. Volgens een jeugdcriminoloog geeft de een meer toe dan de andere. Daarnaast zijn er ook jongeren die juist meer delicten opschrijven dan ze daadwerkelijk hebben gepleegd.

 

 

Terug naar de vorige pagina

 

zelfrapportageonderzoek.