Jeugdcriminaliteit

Afstudeeropdracht

Academie voor sociale studies.

 

ITb criem.

ITB CRIEM is een maatregel die voor maximaal drie maanden opgelegd kan worden bij jongeren van niet-westerse afkomst die voor de eerste keer, of meerdere lichte vergrijpen met justitie in aanraking komen. De maatregel wordt opgelegd wanneer de indruk bestaat dat zij zonder verder ingrijpen zullen afglijden naar de criminaliteit. Het leven tussen twee culturen en een veelal gebrekkige maatschappelijke integratie van het gezin worden als risicofactoren gezien. Het programma richt zich dan ook op de problemen die het leven tussen twee culturen met zich mee kan brengen. Er kan voorlichting gegeven worden over de Nederlandse samenleving en er kan praktische hulp worden geboden. Hierbij valt te denken aan het vinden van een baan of opleiding en het leggen van contact tussen de ouders en bijvoorbeeld de school of betrokken hulpverleners. De maatregel richt zich op het uitbreiden en versterken van het sociale netwerk van de jongere. Er is bij de ITB CRIEM maatregel sprake van maatwerk en evenals bij de maatregel ITB Harde kern hebben de jeugdreclasseerders een lagere caseload waardoor meerdere contacten en een individuele begeleiding mogelijk zijn.

 

 

Terug naar de vorige pagina.