Jeugdcriminaliteit

Afstudeeropdracht

Academie voor sociale studies.

Naar schatting vindt 75% van jeugdcriminaliteit in groepsverband plaats. Uit zelfrapportageonderzoek blijkt dat onder vijfduizend jongeren naar voren komt dat jongeren in groepsverband vaak meer en ernstigere delicten plegen. Uit Nederlands onderzoek, waarin 113 problematische jeugdgroepen zijn onderzocht, blijkt dat er sprake is van drie typen problematische jeugdgroepen.

 

Hinderlijke groepen

Dit zijn jongeren die samen in de buurt rondhangen. De omvang van de groep ligt tussen de tien en twintig jongeren. Ze zijn meestal tussen de 13 en 16 jaar. Hinderlijke groepen veroorzaken voornamelijk hinder op straat en in het verkeer (provoceren, geluidsoverlast, drank- en drugsgebruik). Alhoewel enkelen zich wellicht schuldig maken aan vandalisme of aan lichte vermogens- of geweldsdelicten, staat het gedrag van de gehele groep voornamelijk in het teken van grensverkenning. Ze gaan af en toe over de schreef, maar zijn nog goed te corrigeren.

 

Overlastgevende groepen                                                                                           De omvang van de groep ligt tussen de tien en twintig leden en de leeftijd ligt iets hoger dan die in hinderlijke groepen. Vaak betreft het jongeren die laag geschoold zijn of voortijdig op school zijn afgehaakt én werkloos zijn. Ze zijn vaker betrokken bij openlijke geweldpleging en lichte mishandeling (soms met gebruik van wapens). Ze plegen doelbewuster en zijn ook meer bezig om te zorgen niet gepakt worden. Er is spraken van een hechte gesloten groepsstructuur en een sterke hiërarchie.

 

Criminele groepen                                                                                                 Deze groepen bestaan uit gemiddeld dertig leden, er is een brede spreiding in leeftijd: de jongste leden zijn ongeveer 12 jaar, de oudste leden zijn boven de 20. Het opleidingsniveau is extreem laag. Een komt niet veel verder dan het basisonderwijs of volgt speciaal onderwijs. Velen zijn werkloos. Ze opereren soms zelfs regionaal en landelijk. De reden hiervoor is deels het bezoeken van diverse uitgaanscentra, deels zijn er criminele redenen. Alcohol- en drugsgebruik zijn breed ingevoerd. Daarnaast handelt dit type jeugdgroep professioneel in drugs. De meerderheid heeft een wapen (veelal een steek- of stootwapen) en dat wordt in voorkomende gevallen ook gebruikt. Ze scoren hoog op alle vormen van hinderlijk gedrag, maar plegen ook zwaardere criminaliteitsvormen zoals handel in drugs, zwaardere geweldpleging en geweldpleging met diefstal. Kenmerkend voor deze groepen zijn dat ze meer criminaliteit plegen om er geld mee te verdienen. (Beke e.a., 2000; Ferwerda, 2004) ( van Wijk, Beke, Ferwerda 2004) ( Ferwerda, Jacobs, Beke, 2006)

 

 

 

Terug naar de vorige pagina

 

Jeugdcriminaliteit in groepsverband.