Jeugdcriminaliteit

Afstudeeropdracht

Academie voor sociale studies.

Het merendeel van de geregistreerde jeugdcriminaliteit is voor rekening van de jongens (circa 85%) en meisjescriminaliteit (15%) komt relatief weinig voor in de politiestatistieken. Het aantal gehoorde minderjarige meisjes neemt in de periode 1995-2004 licht toe. (CBS,2004)

Onderzoekers concluderen dat meisjescriminaliteit zowel naar aard als omvang een beperkt probleem vormt. Dat gaat zeker op als meisjescriminaliteit wordt vergeleken met de delicten die door jongens worden gepleegd. De meest opmerkelijke veranderingen hebben dan ook geen betrekking op de totale omvang van de meisjescriminaliteit, maar in het bijzonder op de geweldscriminaliteit die meisjes plegen. De grootste groep geweldsdelicten bij meisjes betreft mishandeling. De ernst van de gepleegde mishandelingen kan daarbij overigens nog sterk verschillen.

 

 

Terug naar de vorige pagina

 

meisjescriminaliteit.