Jeugdcriminaliteit

Afstudeeropdracht

Academie voor sociale studies.

 

Het aantal minderjarigen dat in 2004 is gehoord wegens een delict uit de wegenverkeerswet, Opiumwet en Wet wapens en munitie, bedraagt respectievelijk 1,6%, 1,2% en 1,6% van het totale aantal gehoorde minderjarige verdachten. In vergelijking met de delicten uit het Wetboek van Strafrecht betreft het dus een relatief klein aantal feiten. De trends vertonen een grillig verloop, maar stijgen wel over het algemeen. Na 2000 is er een duidelijke stijging van misdrijven tegen de Wet wapens en munitie en van misdrijven tegen de Opiumwet. (CBS, 2004)

 

 

Terug naar de vorige pagina

 

Delicten volgens overige wetboeken.