Jeugdcriminaliteit

Afstudeeropdracht

Academie voor sociale studies.

Veelplegers.

 

Jeugdige veelplegers zijn jongeren van 12 tot en met 17 jaar, tegen wie in totaal meer dan vijf keer een proces-verbaal is opgemaakt. Het gaat hier vooral om jongens. Ze komen relatief jong met de politie in aanraking, de eerste keer als ze 12 of 13 jaar oud zijn en ze plegen veel verschillende soorten delicten.

 

De aspecten van de harde kern jongere komt grotendeels overeen met de veelpleger. De veelpleger onderscheidt zich alleen van de harde kern jongere doordat er minder ernstige feiten op zijn ‘naam’ staan.

 

Harde kern.

 

De harde kern wordt gedefinieerd als de groep van strafrechtelijk minderjarige jongeren(12-18 jaar), die herhaaldelijk ernstige strafbare feiten plegen. Bij deze jongeren komen psychiatrische stoornissen vaker voor dan gemiddeld. Kenmerkend is dat de harde kern bewust bezig is om de pakkans te verkleinen. Ze opereren alleen of in een kleine groep. Op individueel niveau pleegt de harde kern de ernstigste delicten. De ernstige delicten zijn vooral mishandeling, intimidatie, inbraak en bedreiging. De harde-kern beperkt zich niet alleen tot het plegen van ernstige delicten, maar vernielen veel en maken zich vaak schuldig aan eenvoudige diefstallen. Ook blijkt dat deze jongeren vaak in het bezit zijn van wapens en is er vaak sprake van een criminele carrière.

 

 

 

Terug naar de vorige pagina

 

Veelplegers en harde kern.