Jeugdcriminaliteit

Afstudeeropdracht

Academie voor sociale studies.

 

® justitiŽle documentatie: onder twaalf jaar bestaat er (civielrechtelijke) justitiŽle documentatie van het kind;

® kinderbeschermingscontacten: onder twaalf is er sprake van kinderbeschermingscontacten die langer lopen dan een jaar (OTS);

® hoge frequentie van hulpverleningscontacten; dit betreft zowel de kwantiteit als de diversiteit van de verschillende hulpverleningscontacten;

® participatie speciaal onderwijs;

® veel schoolwisselingen;

® rondhanggedrag;

® delinquente vriendenkring: het kind gaat vooral om met (oudere) jongeren die bekend zijn bij de politie wegens het plegen van strafbare feiten;

® arme vrijetijdsbesteding: geen lidmaatschap van (sport)verenigingen, geen hobbyís, geen sociale activiteiten. (Ferwerda e.a, 2006)

 

 

Terug naar de vorige pagina

 

Risicofactoren op omgevingsniveau.