Jeugdcriminaliteit

Afstudeeropdracht

Academie voor sociale studies.

® tienerzwangerschap van de moeder: moeder is voor haar achttiende zwanger;

® ouders met mishandelings- en /of kinderbeschermingsverleden;

® alcohol- en/of druggebruik door de moeder: moeder is alcohol- en/of harddrugverslaafde;

® afwezigheid van de biologische vader: er is geen contact tussen het kind en de biologische vader;

® echtscheiding en/of stiefouderschap;

® geringe pedagogische kwaliteiten van de ouders: dit uit zich in inconsequent gedrag, gebrek aan regelmaat, gebrek aan regels, gebrek aan stimulering, gebrek aan belangstelling en gebrek aan leiding (natuurlijk overwicht), waardoor er sprake is van onmachtgevoelens bij de ouder(s) en onduidelijkheid voor het kind;

 

® symbiotische moeder-kindrelatie: ondanks alle onderlinge problemen die moeder en kind hebben, komen ze steeds weer bij elkaar c.q. hebben ze elkaar nodig en wijzen ze elkaar af;

® sociaal-economische deprivatie: er is sprake van een laag gezinsinkomen, een slechte woonbuurt en slechte huisvesting;

® verwaarlozing of mishandeling van het kind: dit betreft psychische, lichamelijke of seksuele mishandeling;

® groot gezin (meer dan vier kinderen);

® laag opleidingsniveau van de ouders: gedoeld wordt op het ontbreken van een voortgezette opleiding of het verlaten van de opleiding zonder diploma;

® kind is frequent getuige van geweld: het betreft het meemaken van geweld in het gezin of in de buurt;

® delinquente of veroordeelde ouders: het betreft de normatieve visie van ouders met betrekking tot het plegen van strafbare feiten, het hebben van antecedenten bij de politie en het bestaan van justitiŽle documentatie over de ouder(s);

® delinquente broer of zus: zich uitend in het hebben van antecedenten bij de politie en/of justitie;

® broer of zus met gedragsproblemen;

® weinig toezicht door de ouders op het kind: de ouder(s) zijn niet of nauwelijks op de hoogte waar het kind zich in zijn vrije tijd ophoudt;

® opgroeien in een pleeggezin of bij familie of kennissen: het betreft hier niet alleen de officiŽle pleeggezinplaatsing, maar ook het onofficieel langdurig onderbrengen van kinderen bij derden;

® kinderen van verschillende vaders binnen het gezin (Ďpassantenrelatiesí).

 

Terug naar de vorige pagina

 

Risicofactoren op gezinsniveau.