Jeugdcriminaliteit

Afstudeeropdracht

Academie voor sociale studies.

 

 

 

Het is normaal dat kinderen en jongeren zich tijdens de ontwikkeling verzetten tegen volwassenen. Liegen, vechten en elkaar pesten komen tijdens de ontwikkeling voor.

Echter, als verschillende oppositionele en antisociale gedragingen zich gedurende langere tijd herhaaldelijk voordoen en bovendien een duidelijke ongunstige invloed op het functioneren van het kind of de jongere hebben kan er sprake zijn van ODD (Oppositional Defiant Disorder) of CD (Conduct Disorders).

 

Gedrag is oppositioneel-opstandig wanneer een kind zich verzet tegen volwassenen, zoals weigeren om te doen wat gevraagd wordt of driftig reageren op aanwijzingen. Het kind is vaak prikkelbaar, ergert zich vaak en is hatelijk en wraakzuchtig.

 

Gedrag is antisociaal wanneer een kind liegt, pest, bedreigt of intimideert. Tevens kan er sprake zijn van mishandeling van dieren en mensen. Of belangrijke bij de leeftijd horende sociale normen en regels worden overtreden, zoals liegen, spijbelen en weglopen.  Antisociale kinderen hebben een lagere hartslag; dit zou kunnen betekenen dat ze minder bang zijn voor straf. Een kind zoekt sterkere prikkels op en hij is relatief ongevoelig voor sancties en pijnlijke ervaringen.

 

Een vorm van antisociaal gedrag is agressief gedrag.

Gedrag is agressief als met opzet schade wordt toegebracht aan een andere persoon of aan een voorwerp. Er zijn drie vormen van agressief gedrag:

 

1. fysiek agressief gedrag: bijvoorbeeld, stompen, slaan, knijpen, schoppen, vechten en vernielen.

2. verbaal agressief gedrag: bijvoorbeeld, uitschelden, kwetsen, vernederen, bedreigen en pesten.

relationeel agressief gedrag. Bijvoorbeeld, onjuiste geruchten verspreiden over een ander kind om het buiten de groep te sluiten en uit wraak vriendschap met een derde sluiten.

3. relationeel oppositioneel gedrag, bijvoorbeeld onjuiste geruchten verspreiden over een ander kind om het buiten de groep te sluiten, en als wraakvriendschap met een derde sluiten.

 

Agressieve gedragsstoornissen worden vaak in verband gebracht met later optredend crimineel en delinquent gedrag. Uit onderzoek blijkt dat vooral antisociaal gedrag op de kinderleeftijd ( onder de tien jaar) een voorspellende waarde heeft voor later optredend ernstige -met name gewelddadige- delinquentie.

 

 

Terug naar de vorige pagina

 

 

OPPOSITIONEEL OPSTANDIGE GEDRAGSSTOORNISSEN(ODD) & ANTISOCIALE GEDRAGSSTOORNISSEN (CD)

.