Jeugdcriminaliteit

Afstudeeropdracht

Academie voor sociale studies.

 

Stop-reactie.

De Stop-reactie is een vijwillig aanbod dat gedaan kan worden aan de opvoeders van een kind onder de 12 jaar dat een licht strafbaar feit gepleegd heeft. Het is erop gericht om mogelijk crimineel gedrag vroegtijdig te onderkennen en om eventueel door te verwijzen aan hulpverlening. Daarnaast helpt het de ouders om op een adequate manier te reageren op wat er is gebeurt. Ook leert het kind dat hij of zij in een dergelijke situatie andere keuzes kan maken en krijgt hij of zij de mogelijkheid om excuses aan te bieden aan de benadeelde.

 

Het aanbod van een Stop-reactie bestaat in principe uit een gesprek met de ouders en het kind, een leeropdracht en het aanbieden van excuses.

 

Om een Stop-reactie te doen slagen is het van belang dat ouders en kind bereid zijn om mee te werken, de opdrachten goed uitgevoerd worden en dat er geen sprake is van achterliggende problematiek.

 

Meer informatie over een Stop-reactie is te vinden onder jeugdstraffen in het menu.

 

 

Terug naar de vorige pagina.