Jeugdcriminaliteit

Afstudeeropdracht

Academie voor sociale studies.

 

Delinkwentie & Samenleving  (D&S)  neemt in de provincie Groningen een groot deel van de voorlichtingen op scholen en in buurthuizen voor zijn rekening. In het jaar 2006 hebben zij ruim 250 maal een voorlichting gegeven. De voorlichtingen zijn geschikt voor leerlingen van groep 8 van de basisschool tot studenten aan universiteiten.

D&S onderscheidt zich van andere vormen van voorlichting doordat zij gebruik maken van ervaringsdeskundigen. Deze ervaringsdeskundigen zijn ex-gedetineerden die in het kader van een taakstraf of reïntegratie deze voorlichtingen geven. Door een medewerker van D&S zijn zij getraind in het geven van voorlichting en hebben ze geleerd hoe ze bij het niveau en de belevingswereld van de leerlingen kunnen aansluiten. Bij deze voorlichtingen gebruikt de ervaringsdeskundige dia’s zodat hun verhaal over het verblijf in de gevangenis niets aan de verbeelding overlaat.

 

In de loop der jaren heeft D&S verschillende voorlichtingen ontwikkeld;

 

Voorlichting winkeldiefstal.

In deze voorlichting komt aan bod hoe het stelen uit een winkel kan ontstaan en welke keuzemogelijkheden een jongere heeft. Ook mag de jongere voor zich zelf uitmaken of het stelen uit een winkel opweegt tegen de gevolgen ervan, het contact met de politie, een straf bij bureau Halt en het feit dat mensen in je omgeving je er misschien op beoordelen.

 

Voorlichting drugs.

Deze voorlichting wordt gegeven door een ex-harddrugsverslaafde. In de voorlichting worden de valkuilen van jongeren besproken, ook komt aan bod hoe interesses en sociale contacten kunnen veranderen. De schadelijke fysieke en psychische gevolgen van drugsgebruik op de korte en lange termijn worden duidelijk gemaakt aan de hand van voorbeelden. Ook wordt er in deze voorlichting aandacht besteedt aan enkele schrikbarende feiten zoals de vergelijkbaarheid van cannabis en heroïne en de gevolgen van een verslaving.

 

Speciaal voor ouders heeft D&S de voorlichting ‘herkenbaarheid’ ontwikkeld, door deze voorlichting leren ouders hoe ze drugsgebruik bij hun kinderen kunnen herkennen en waar ze vervolgens hulp kunnen inschakelen.

 

Voorlichting jeugdinrichting.

In de voorlichting jeugdinrichting, die ook aan jongeren die in het Poortje verblijven wordt gegeven, wordt benadrukt hoe het er in een jeugdinrichting aan toe gaat. In de voorlichting staat centraal dat de jongere eenmaal buiten de muren van de jeugdinrichting verschillende keuzes kan maken, de jongere is zelf  ‘architect’  van zijn of haar eigen leven. Het accent ligt in deze voorlichting op de eigen verantwoordelijkheid van de jongere.

 

Voorlichting volwasseninrichting.

In deze voorlichting wordt benadrukt dat ieder gedrag consequenties heeft, eenmaal in een volwasseninrichting blijkt dit des te meer. Er wordt uitgelegd wat voor hierarchie er soms tussen gedetineerden kan zijn en wat voor gevangenisregime er bestaat. Ook wordt uitgelegd wat het betekend om een kamergenoot te hebben en om van een weekbudget te leven.

 

 

Voor jongeren is het vaak indrukwekkend om een ex-gedetineerde voor de klas aan het woord te zien. Er wordt voor gewaakt dat het een ‘sensatie’ verhaal wordt, daarom worden vragen van leerlingen vaak weer aan leerlingen gesteld. Het gaat niet voor niets om de keuzes die zij kunnen maken.

Na iedere voorlichting krijgt de docent een evaluatieformulier, dit formulier wordt veelal met de leerlingen ingevuld. In het formulier wordt onder andere een oordeel gevraagd over de opbouw, de interactie met de groep en de wijze waarop vragen beantwoord zijn. Over het algemeen zijn de reacties zeer positief, dit blijkt ook uit het feit dat D&S door een aantal scholen meerdere malen gevraagd is.

 

 

Terug naar de vorige pagina

 

Voorlichting door Delinkwentie en samenleving