Jeugdcriminaliteit

Afstudeeropdracht

Academie voor sociale studies.

 

Halt-afdoening.

In veel gevallen wordt bij een eerste politiecontact een Halt afdoening voorgesteld. Hierdoor kan worden voorkomen dat er proces-verbaal wordt opgemaakt, de jongere krijgt dan de keuze, of naar justitie, of naar Halt. Het voordeel van Halt is dat de jongere geen strafblad krijgt, omdat de straf buiten justitie om wordt geregeld.
Een Halt-afdoening kun je maximaal twee keer aangeboden krijgen en er moet dan minimaal een periode van een jaar tussen zitten.

Een voorwaarde hiervoor is dat de jongere is aangehouden voor een van de volgende strafbare feiten:

 

 openlijke geweld goederen (art 141 lid 1 Sr)

 vernieling en graffiti (art 350 Sr)

 eenvoudige vormen van brandstichting (art 157 Sr)

 (winkel)diefstal en poging tot, alleen of in vereniging (art 310/311 Sr)

 verduistering en poging tot (art 321 Sr)

 heling (art 416/417 Sr)

 verwisselen prijskaartjes (art 326 Sr)

 baldadig gedrag in het openbaar (art 424 Sr)

 zich bevinden op verboden terrein (art 461 Sr)

 verstoren van orde, rust, veiligheid, bedrijfsgang in openbaar vervoer (art 72/73 Wet personenvervoer)

 bezit illegaal vuurwerk, afsteken legaal en illegaal vuurwerk buiten de toegestane tijd, bezit vuurwerk buiten afsteekperiode, bezit meer dan 10 kg vuurwerk in verkoopperiode (art 1.2.2/2.3.6/1.2.4 Vuurwerkbesluit)

 APV-feiten die te maken hebben met vuurwerk en baldadig gedrag.

 

Om te mogen deelnemen aan Halt zijn er maximale schadebedragen vastgesteld:

 

 art 141, 424, 350 en 157 Sr en 72 en 73 Wet personenvervoer: 900 per persoon en/of 4500 per zaak

 art 310, 311, 321, 326 en 416/417 Sr: 150 per zaak

 APV's: 900 per persoon en/of 4500 per zaak.

 

Meer informatie over een Halt-afdoening is te vinden onder jeugdstraffen in het menu.

 

 

Terug naar de vorige pagina.