Jeugdcriminaliteit

Afstudeeropdracht

Academie voor sociale studies.

 

Welkom

Welkom op deze site over jeugdcriminaliteit.

Op deze site zult u een compleet overzicht aantreffen van informatie over jeugdcriminaliteit.

Deze website is het resultaat van de afstudeeropdracht van twee studenten van de deeltijd opleiding SPH aan de Hanze Hogeschool Groningen, te weten: Marion van der Laan en Annelies Bloem.

Beide zijn zij werkzaam in een functie binnen de jeugdzorg en komen in hun werk regelmatig in contact met jeugdige delinquenten. Met deze afstudeeropdracht hebben zij hun kennis over jeugdcriminaliteit willen vergroten en tevens een

 

basis willen leggen voor studenten die in de toekomst binnen de jeugdzorg een stage zullen uitvoeren.

Voor de vorm van de afstudeeropdracht is gekozen voor het maken van een website, zodat de informatie beschikbaar is voor een groot publiek. Hierdoor hebben niet alleen studenten, maar ook professionals, jongeren en hun ouders en andere geïnteresseerden directe toegang tot deze informatie.

 

Op de site vormen alle onderstreepte woorden een verwijzing naar een ander deel van de site, vaak wordt er meer informatie gegeven over het beschreven onderwerp. In de linker menubalk vindt u alle informatie overzichtelijk in een aantal hoofdstukken onderverdeeld.

 

Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!

 

Nieuw op de site: Informatie over de gedragsbeïnvloedende maatregel.

Kijk hiervoor onder Behandeling en begeleiding!

 

Onder de knop wat is jeugdcriminaliteit vindt u uitleg over het begrip en het centrale onderwerp van deze site. Vervolgens kunt u onder Aard en omvang meer te weten komen over de verschillen in strafbare feiten en de jongeren die deze plegen. 

Het hoofdstuk jeugdculturen beschrijft de geschiedenis van trends onder jongeren, van nozems tot hedendaagse hangjongeren.

De inhoud van de hoofdstukken risicofactoren en protectieve factoren spreek grotendeels voor zichzelf, hier wordt beschreven welke factoren een risico vormen voor crimineel gedrag en welke factoren juist preventief kunnen werken.

In het hoofdstuk gedragsstoornissen wordt een beschrijving gegeven van enkele gedragsstoornissen en de relatie met crimineel gedrag.                Evenals een gedragsstoornis kan ook een gebrekkige gewetensontwikkeling van invloed zijn op crimineel gedrag, hierover wordt uitvoerig geschreven in het hoofdstuk gewetensontwikkeling.

De hoofdstukken jeugdstrafrecht, jeugdstrafketen en termijnen geven een beschrijving van de regels en wetten nadat een jongere een strafbaar feit heeft gepleegd, bijvoorbeeld de maximale duur van een jeugddetentie, maar ook hoelang een jongere op het bureau vastgehouden mag worden voor verhoor.

Het hoofdstuk begeleiding en behandeling geeft antwoord op de vraag wat er gedaan kan worden om, nadat een jongere een strafbaar feit gepleegd heeft, te zorgen dat dit niet weer gebeurd.
De hoofdstukken
voorlichting en preventie beschrijven wat er zoal gedaan wordt om te voorkomen dat jongeren met de politie in aanraking komen. Hieronder wordt onder andere beschreven wat de rol van Bureau Halt is op het gebied van voorlichting.

Onder beleid en aanpak zult u meer informatie aan treffen over het beleid in Nederland en de aanpak van jeugdcriminaliteit.

Uit het leven gegrepen beschrijft een indrukwekkend verhaal van een jongen die tijdens zijn minderjarigheid een aantal ernstige feiten gepleegd heeft. Deze jongen is ondertussen volwassen en probeert zijn ervaring in te zetten om anderen voor dezelfde fouten te behoeden.

Het laatste hoofdstuk beschrijft de veelzijdige functie van een jeugdagent en de vertrouwensband die kan ontstaan met de jeugd in de buurt.

 

De makers van de site hopen dat de site u van nuttige informatie voorziet.

Mocht u tips hebben voor verbetering of een vraag willen stellen dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar:

info@jeugdcriminaliteit.com.